خانه / آرشیوهای این برچسب

آرشیوهای این برچسب

چگونه یک سخنران و مذاکره کننده خوبی در زندگی شخصی و کاری خود باشیم

– در دنیای امروز که عصر ارتباطات است، مهارت سخن گفتن و روابط عمومی یک ضرورت تلقی می شود. بطوریکه در بسیاری از مشاغل، گفتگوی مستقیم و غیرمستقیم با دیگران یک اصل مهم و حیاتی است که بدون آن نمی توان کاری از پیش برد. توانایی برقراری ارتباط با مردم …

بیشتر بخوانید

مصاحبه ایرنا با مهدی رحیمی: سخنرانی آن قدرها هم سخت نیست!

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا در بسیاری از مشاغل گفت و گو مستقیم و غیرمستقیم با دیگران یک اصل مهم و حیاتی است که بدون آن نمی توان کاری از پیش برد. توانایی برقراری ارتباط با مردم و صحبت کردن اگرچه تا اندکی در وجود همه انسان ها هست، اما …

بیشتر بخوانید