خانه / خدمات

خدمات

برگزاری کلاس های آموزشی به صورت خصوصی، نیمه گروهی و ورک شاپ گروهی در زمینه های زیر:

  • مهارت بیان، گفتگو و روابط عمومی (به همراه مبانی تخصصی کنفرانس علمی)
  • فنون مذاکره، تدریس و ارائه مطلب
  • دوره های شخصیت شناسی کاربردی در مدیریت، بازاریابی و آموزش
  • اصول کارگروهی

 

0519-0908-0820-3533_close_u