خانه / همایشها / سمینار انجمن شناسی و شخصیت

همینطور ببینید

همایش فیسبوک شهر شلوغ

«فیس‌بوک، شهر شلوغ» عنوان سمیناری است که روز سه‌شنبه – ۱۴ مرداد ماه – با …